ECO6

    165.000

    • Tốc độ: 80Mbps.
    • Thiết bị 2 băng tần.
    • Đối tượng KH: Diện tích nhỏ, SL Kết nối 1-2 TB