Hệ Thống Điện Mặt Trời 5.07kWp 1 Pha

  • Chi phí tiết kiệm
  • Thời gian hoàn vốn từ 4 năm
  • Bảo hành chính hãng tại Việt Nam
  • Trọn gói tư vấn, khảo sát thiết kế và lắp đặt bàn giao tại chân công trình