INTERNET HỘ GIA ĐÌNH CÓ DIỆN TÍCH HẸP

Gói cước phù hợp cho hộ gia đình có diện tích hẹp số lượng thiết bị kết nối ít từ 1 đến 8 thiết bị qua wifi. Được trang bị thiết bị wifi hai băng tần 2.4 Ghz và 5Ghz mạnh mẽ.

$10

Per month, billed annually

Membership

Premium

Period

Yearly

Billed now

$120 – Save 50%

Start now

$10

Per month, billed annually

Membership

Premium

Period

Yearly

Billed now

$120 – Save 50%

Start now

$20

Per month, billed monthly

Membership

Premium

Period

Yearly

Billed now

$20

Start now

$20

Per month, billed monthly

Membership

Premium

Period

Yearly

Billed now

$20

Start now

$20

Per month, billed monthly

Membership

Premium

Period

Yearly

Billed now

$20

Start now